Home

Krajina srdcem Petra Prudkého.

Toulky přírodou byly vždy Petrovou srdeční záležitostí. To byl důvod, proč si Petr vybral přírodu jako ústřední téma před mnoha lety a zůstává ji věrný dodnes.

Jeho přístup je založen na důkladném poznání, vykoupeném hodinami putování, čekání na správné světlo a atmosféru. Dnes můžeme považovat Petra Prudkého za jednoho z nejvýznamnějších představitelů tradiční  krajinářské fotografie.

Autor vždy usiluje o formálně dokonalý, vytříbený a zejména  vizuálně sytý fotografický obraz. Na mnoha snímcích se setkáme s pečlivě prokreslenými strukturami přírodních detailů.

I tam, kde krajinu zabírá ve větším celku, často zůstává pod linií obzoru, aby zachytil bující divočinu s její fantastickou morfologií.

Prudký zachycuje krajinu v širokých i detailních záběrech, volí kompoziční řešení, které oko vede od nějakého  zajímavého detailu k celkovému  záběru.  Takřka vždy  před zmákčnutím  spouště má hotový obraz v hlavě.  Motiv popředí má často symbolickou hodnotu, jakoby v něm byla koncentrována  tresť této krajiny,  kdežto  pozadí  určuje náladu a kontext,  čemuž odpovídá i formální řešení:  ostrá kresba detailu přechází v celkovou  scenérii.

Fotografuje pouze to, co odpovídá jeho cítění a vidění. Petrova příroda je krajinou svébytné poezie, kam nedoléhají spory ochránců  přírody se zastánci kácení a kterou neruší nic cizorodého, co by mohlo připomínat současnou civilizaci. Petr je poutníkem, který hledá a stále nachází tu svou starou přírodu,  je lovcem jedinečných krajinářských nálad a dojmů.  Na jemných miskách odvažuje světlo  procházející mezi stromy, mlhy na pláních aby jejím prostřednictvím  tlumočil zážitky z osamělého přebývání v této nádherné a velkolepé krajině i nám ostatním.